Recycle the present, save the future

In 2018 haalde een landelijk schandaal het nieuws. Jarenlang namen verwerkersbedrijven oude en versleten kunstgrasvelden op met het doel om deze te recyclen. Maar dit gebeurde niet. Sterker nog; bedrijven sjoemelden met de ambities. Kunstgrasvelden stapelden zich op, werden niet verwerkt, soms doorverkocht aan derdewereldlanden en giftige stoffen sijpelden de grond in. En dat terwijl er grof geld voor werd betaald om de velden te laten verwijderen (en dus netjes te laten recyclen). Dat vroeg om een integer antwoord.

Een nieuwe grondstofstroom

GreenMatter, een alliantie van Lankhorst Engineered Products en W&H Sports, biedt een oplossing voor de kunstgras-afvalberg. GreenMatter realiseerde een nieuwe grondstofstroom bestaande uit versleten kunstgrasvezels. Van de kunstgrasvezels maken zij nieuwe producten… slimme producten die ook na hun levensduur weer opnieuw te recyclen zijn. Dat heeft de wereld van morgen nodig.

greenmatter grondstof
kunstgrasafval calculator presentatie afbeelding ENG

Tooling als marketing-instrument

Wij hebben de huisstijl onder handen mogen nemen en hebben uit de oude nulletjes en eentjes nieuwe website voor hen gerecycled. Op de website vind je ook een nieuwe calculatortool mogen bouwen: de Kunstgras Afvalcalculator. Hiermee biedt GreenMatter  gemeenten inzicht hoe zij hun oude, versleten kunstgrasvelden volledig circulair kunnen verwerken, door deze velden terug te laten komen in de vorm van GreenMatter inrichtingsmaterialen. Fact and figures, geen gesjoemel.

Adriaen Block artwork - The Green Surfer
About The Green Surfer - Pandamie
Masker face The Waste x The Green Surfer
IPA Gekkie - Dwarsdrijver schets
The Blooming Dutch - The Green Surfer (2)
The Green Surfer - patern